rubrieken | zoektermen | FR  |  UZ Brussel

maag

 Sondevoeding: naar huis met medische voeding  [Gastro-enterologie]
 Lichtverteerbare, darmsparende voeding  [Voeding]
 C13 Ureum ademtest bij kinderen  [Kinderen]
 Fructose ademtest bij kinderen  [Kinderen]
 Gastroscopie bij kinderen  [Kinderen]
 Gastrostomiesonde bij kinderen  [Kinderen]
 Hospitalisatie voor een nazicht constipatie  [Kinderen]
 Linker colonoscopie - rectoscopie bij kinderen  [Kinderen]
 Maagledigingstest vaste voeding bij kinderen  [Kinderen]
 Maagledigingstest vloeibare voeding bij kinderen  [Kinderen]
 Raadgevingen bij constipatie bij kinderen  [Kinderen]
 Rectale manometrie bij kinderen  [Kinderen]
 Totale colonoscopie bij kinderen  [Kinderen]
 pH-metrie impedantie-meting bij kinderen  [Kinderen]


rubrieken | zoektermen | FR  |  UZ Brussel