rubrieken | zoektermen | FR  |  UZ Brussel

Algemeen

 Algemene zorginformatie
 Als fixatie nodig is
 Het voorbereiden van uw ontslag
 Ingreep of onderzoek onder anesthesie
 Patiëntveiligheidskaart
 Tips om vallen te vermijden
 Zorgbehoevend en een consultatie of onderzoek in het UZ Brussel
 Bloedtransfusie
 Centraal veneuze katheter

Anesthesie

 Pijnbehandeling met PCA pomp na een ingreep

Borstkliniek

 Borstkliniek - Infodossier
 Mammotoomborstbiopsie
 Mindfulness

Dagopname volwassenen

 Dagopname voor behandeling
 Dagopname voor cardioversie
 Dagopname voor het uitvoeren van onderzoeken

Gastro-enterologie

 Adalimumab
 Entyvio
 IBD en vaccinatie
 IBD en voeding
 IBD en zwangerschap
 Imuran Puri Nethol
 Infliximab
 Laag fodmap receptenbundel
 Sondevoeding: naar huis met medische voeding
 Sterela
 Videocapsule endoscopie
 Voorbereiding colonoscopie met Plenvu
 Ziekte van Crohn en Colitis Ulcerosa

Geriatrie

 Aclasta toediening bij osteoporose
 Geheugenkliniek UZBrussel
 Geriatrisch nazicht (CGA)
 Nazicht en behandeling van cognitieve stoornissen
 Nazicht urinaire incontinentie
 Welkom in het geriatrisch daghospitaal
 Welkom op de dienst geriatrie

Gynaecologie

 Op consultatie bij de menopauzeconsulente

Hart- en Vaatziekten

 Ajmalinetest
 Cardiale revalidatie
 Een hartoperatie ondergaan
 Elektrofysiologisch onderzoek en ablatie
 Hartfalen ... Ook uw zorg?
 Hartrevalidatie, bij de psycholoog op gesprek
 ICD Implantatie
 Interventionele coronaire onderzoeken
 Leven met hartfalen
 Pacemaker implantatie
 Plaatsen van een implanteerbare hartritme monitor (holter)
 Spataders - Varices
 Stoppen met roken
 Zet je hart uit je hoofd. Omgaan met stress

Hematologie

 Uw opname op A310 - Hematologie

Kinderen

 C13 Ureum ademtest bij kinderen
 De Appeltuin - Recreatieafdeling
 De Leerkliniek
 Eendagschirurgie bij kinderen
 Fructose ademtest bij kinderen
 Gastroscopie bij kinderen
 Gastrostomiesonde bij kinderen
 Glucose ademtest bij kinderen
 Hospitalisatie voor een nazicht constipatie
 Huidallergietest bij uw kind
 Inflammatoire darmziekten bij kinderen
 Instructies na een KNO-ingreep bij kinderen
 KOLIK, kliniek voor onverklaarde, lichamelijke en invaliderende klachten
 Klompvoet - Talipes Equinovarus
 Koortsconvulties
 Lactose ademtest bij kinderen
 Linker colonoscopie - rectoscopie bij kinderen
 Maagledigingstest vaste voeding bij kinderen
 Maagledigingstest vloeibare voeding bij kinderen
 Pijn bij kinderen
 Pijn- en stressbeleid bij kinderen
 Raadgevingen bij acute diarree bij kinderen
 Raadgevingen bij constipatie bij kinderen
 Raadgevingen voor kinderen met een gipsverband
 Rectale manometrie bij kinderen
 Richtlijnen bij opname Pediatrie
 Richtlijnen na een oogoperatie bij kinderen
 Sedatie bij kinderen, jonger dan 1 jaar of/en minder dan 10 kg
 Sedatie bij kinderen, vanaf 1 jaar of/en meer dan 10 kg
 Totale colonoscopie bij kinderen
 Virtual Reality: De VR bril
 Voeding van de zuigeling
 Vroegtijdig opsporen van hart- en vaatlijden bij kinderen
 pH-metrie impedantie-meting bij kinderen

Medicatie

 Alcohol en Geneesmiddelen
 Nonopep
 Paxlovid

Medische Beeldvorming

 Bijschildklierscintigrafie
 Botscintigrafie
 Cr-EDTA onderzoek
 Cystografie
 DMSA-scintigrafie
 DOTANOC PET-CT
 DaT-scintigrafie
 De FDG PET-CT scan
 Lymfescintigrafie
 MAG3-scintigrafie
 MIBG scintigrafie
 MIBI scintigrafie van het hart
 PSMA PET-CT
 Schildklierscintigrafie
 VQ-scintigrafie
 Witte bloedcellen scintigrafie
 Angiografie

Nefrologie

 De arterio-veneuze fistel
 De dialysekatheter
 De sociaal werker van het dialyseteam
 Dialyse en vakantie
 Hemodialyse
 Nierbiopsie
 Niersteenpreventiekliniek
 Niertransplantatie
 Peritoneale dialyse

Neonatologie

 Neonatologie - Richtlijnen bij ontslag
 Onthaalbrochure Eenheid Neonatologie
 Richtlijnen voor borstvoeding op neonatale
 Vroegtijdig ontslag uit de dienst Neonatologie

Neurologie

 Antiepileptica
 Slaap-EEG
 TIA - Dagkliniek

Oftalmologie

 Hoge myopie voorkomen met atropine oogdruppels
 Oogheelkunde - Lasergestuurde cataractoperatie
 Oogheelkunde - Refractiechirurgie

Oncologie

 De poortkatheter
 Kankerrevalidatie
 Uw PICC-katheter

Orthopedie

 Revalideren na een heupprothese
 Totale knieprothese

Plastische heelkunde

 Heelkundige behandeling van chronisch lymfoedeem

Pneumologie

 Bronchoscopie
 EBUS (Endo Bronchial Ultra Sound)
 Starre bronchoscopie

Psychiatrie

 MCT Pharos: psychiatrische zorg aan huis
 PAAZ - opnamebrochure
 Wachtlijst PAAZ

Radiotherapie

 Radiotherapie bij borstkanker
 Radiotherapie bij endeldarmkanker
 Radiotherapie bij hoofd- en halstumoren
 Radiotherapie bij longkanker
 Radiotherapie bij prostaatkanker
 Radiotherapie

Reprodructieve geneeskunde

 Demonstratie medicatie handleiding

Revalidatie

 Fysische Geneeskunde en Revalidatie
 Goed en gezond leven
 Kinesitherapie voor jongeren met overgewicht
 Omgaan met afasie
 Onthaalbrochure Sp-dienst

Slaapeenheid

 Het centrum voor slaaponderzoek
 Trainingsprogramma voor slapeloosheid

Urologie

 Onderzoeken van de prostaat
 Urostoma na Brickeroperatie

Verloskunde

 CMV besmetting vermijden
 Borstvoeding kan ook als u werkt
 Digitale sessies
 Kozi & home
 Lactatiedeskundige
 Manueel afkolven van moedermelk
 Onthaalbrochure Afdeling Hoogrisicozorg
 Ontslag uit de kraamafdeling
 Voeding
 Wat meebrengen
 Welkom in onze Kraamafdeling
 Onthaalbrochure Verloskunde
 Opsporen van trisomie 21 (Down)
 Preventie van ziekte bij de baby

Voeding

 Energierijke voeding
 Gezonde voeding
 Kaliumarme voeding
 Lactose-arme voeding
 Lichtverteerbare, darmsparende voeding
 Richtlijnen voor kiemarme voeding
 Voedingsadvies na osteotomie (kaakcorrectie)
 Voedingsrichtlijnen bij colostoma
 Voedingsrichtlijnen bij constipatie
 Voedingsrichtlijnen bij diarree
 Voedingsrichtlijnen bij diverticulitis
 Voedingsrichtlijnen bij hartfalen
 Voedingsrichtlijnen bij ileostoma
 Voedingsrichtlijnen bij misselijkheid
 Voedingsrichtlijnen bij nierstenen
 Voedingsrichtlijnen bij smaakwijziging
 Voedingsrichtlijnen bij vermoeidheid
 Zoutarme voeding

Zeldzame ziekten

 Referentiecentrum Zeldzame Ziekten
 von Hippel-Lindau ziekte

Ziekenhuishygiëne

 Bijkomende voorzorgsmaatregelen
 CPE
 Clostridioides difficile
 Clostridium difficile
 Het respiratoir syncytiaal virus neonatologie
 Het respiratoir syncytiaal virus
 Het rotavirus
 MRSA
 Opsporen van staphylococcus aureus
 VRE
 Varicella


rubrieken | zoektermen | FR  |  UZ Brussel