rubrieken | zoektermen | FR  |  UZ Brussel

onderzoek

 Algemene zorginformatie  [Algemeen]
 Ingreep of onderzoek onder anesthesie  [Algemeen]
 Borstkliniek - Infodossier  [Borstkliniek]
 Mammotoomborstbiopsie  [Borstkliniek]
 Ajmalinetest  [Hart- en Vaatziekten]
 Elektrofysiologisch onderzoek en ablatie  [Hart- en Vaatziekten]
 Hartfalen ... Ook uw zorg?  [Hart- en Vaatziekten]
 Interventionele coronaire onderzoeken  [Hart- en Vaatziekten]
 Colonoscopie  [Gastro-enterologie]
 Dagopname voor het uitvoeren van onderzoeken  [Dagopname volwassenen]
 Nazicht en behandeling van cognitieve stoornissen  [Geriatrie]
 Welkom in het geriatrisch daghospitaal  [Geriatrie]
 Nierbiopsie  [Nefrologie]
 Slaap-EEG  [Neurologie]
 TIA - Dagkliniek  [Neurologie]
 De DMSA-scintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 De FDG PET-CT scan  [Medische Beeldvorming]
 De MIBG scintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 De bijschildklierscintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 De botscintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 De cystografie  [Medische Beeldvorming]
 De longscintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 De lymfoscintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 De myocardscintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 De schildklierscintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 De scintigrafie van het hart met MIBG  [Medische Beeldvorming]
 Het renogram  [Medische Beeldvorming]
 C13 Ademtest bij kinderen  [Kinderen]
 Gastroscopie bij kinderen  [Kinderen]
 Glucose ademtest bij kinderen  [Kinderen]
 Huidallergietest bij uw kind  [Kinderen]
 KOLIK, kliniek voor onverklaarde, lichamelijke en invaliderende klachten  [Kinderen]
 Lactose ademtest bij kinderen  [Kinderen]
 Linker colonoscopie - rectoscopie bij kinderen  [Kinderen]
 Rectale manometrie (bij kinderen)  [Kinderen]
 Totale colonoscopie bij kinderen  [Kinderen]
 Vroegtijdig opsporen van hart- en vaatlijden bij kinderen  [Kinderen]
 pH-metrie impedantie-meting bij kinderen  [Kinderen]
 Bronchoscopie  [Pneumologie]
 EBUS (Endo Bronchial Ultra Sound)  [Pneumologie]
 Het centrum voor slaaponderzoek  [Slaapeenheid]
 Starre bronchoscopie  [Pneumologie]
 Angiografie  [Medische Beeldvorming]
 Onderzoeken van de prostaat  [Urologie]
 Opsporen van trisomie 21 (Down)  [Verloskunde]
 Referentiecentrum Zeldzame Ziekten  [Zeldzame ziekten]
 von Hippel-Lindau ziekte  [Zeldzame ziekten]


rubrieken | zoektermen | FR  |  UZ Brussel