rubrieken | zoektermen | FR  |  UZ Brussel

onderzoek

 Algemene zorginformatie  [Algemeen]
 Ingreep of onderzoek onder anesthesie  [Algemeen]
 Borstkliniek - Infodossier  [Borstkliniek]
 Mammotoomborstbiopsie  [Borstkliniek]
 Ajmalinetest  [Hart- en Vaatziekten]
 Elektrofysiologisch onderzoek en ablatie  [Hart- en Vaatziekten]
 Interventionele coronaire onderzoeken  [Hart- en Vaatziekten]
 Videocapsule endoscopie  [Gastro-enterologie]
 Dagopname voor het uitvoeren van onderzoeken  [Dagopname volwassenen]
 Geriatrisch nazicht (CGA)  [Geriatrie]
 Nazicht en behandeling van cognitieve stoornissen  [Geriatrie]
 Nazicht urinaire incontinentie  [Geriatrie]
 Welkom in het geriatrisch daghospitaal  [Geriatrie]
 Nierbiopsie  [Nefrologie]
 Slaap-EEG  [Neurologie]
 TIA - Dagkliniek  [Neurologie]
 Bijschildklierscintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 Botscintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 Cr-EDTA onderzoek  [Medische Beeldvorming]
 Cystografie  [Medische Beeldvorming]
 DMSA-scintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 DOTANOC PET-CT  [Medische Beeldvorming]
 DaT-scintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 De FDG PET-CT scan  [Medische Beeldvorming]
 Lymfescintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 MAG3-scintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 MIBG scintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 MIBI scintigrafie van het hart  [Medische Beeldvorming]
 PSMA PET-CT  [Medische Beeldvorming]
 Schildklierscintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 VQ-scintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 Witte bloedcellen scintigrafie  [Medische Beeldvorming]
 C13 Ureum ademtest bij kinderen  [Kinderen]
 Fructose ademtest bij kinderen  [Kinderen]
 Gastroscopie bij kinderen  [Kinderen]
 Glucose ademtest bij kinderen  [Kinderen]
 Huidallergietest bij uw kind  [Kinderen]
 KOLIK, kliniek voor onverklaarde, lichamelijke en invaliderende klachten  [Kinderen]
 Lactose ademtest bij kinderen  [Kinderen]
 Linker colonoscopie - rectoscopie bij kinderen  [Kinderen]
 Maagledigingstest vaste voeding bij kinderen  [Kinderen]
 Maagledigingstest vloeibare voeding bij kinderen  [Kinderen]
 Rectale manometrie bij kinderen  [Kinderen]
 Totale colonoscopie bij kinderen  [Kinderen]
 Vroegtijdig opsporen van hart- en vaatlijden bij kinderen  [Kinderen]
 pH-metrie impedantie-meting bij kinderen  [Kinderen]
 Bronchoscopie  [Pneumologie]
 EBUS (Endo Bronchial Ultra Sound)  [Pneumologie]
 Het centrum voor slaaponderzoek  [Slaapeenheid]
 Starre bronchoscopie  [Pneumologie]
 Angiografie  [Medische Beeldvorming]
 Onderzoeken van de prostaat  [Urologie]
 Opsporen van trisomie 21 (Down)  [Verloskunde]
 Referentiecentrum Zeldzame Ziekten  [Zeldzame ziekten]
 von Hippel-Lindau ziekte  [Zeldzame ziekten]


rubrieken | zoektermen | FR  |  UZ Brussel